Algemene voorwaarden all-in

 • U heeft met het ALL-IN abonnement recht om onbeperkt gebruik te maken van:
  • Het wedstrijdbad (banen zwemmen) op de daarvoor bestemde tijden. U kunt deze tijden vinden op de website.
  • Alle aangeboden Aquasportlessen. U kunt de tijden van de lessen vinden op de website.
  • Recreatief zwemmen tijdens de openingstijden van het subtropisch bad. Buiten de openingsuren van het subtropisch bad kunt u geen gebruik maken van deze faciliteit. Dit in verband met de veiligheid en het toezicht op de veiligheid.
 • Tropiqua is niet verplicht om dagen en/of abonnementsgeld te restitueren in het geval baden van het zwembad gebruikt wordt voor niet-commerciële activiteiten die ook in het belang zijn van de gemeente. Activiteiten voor scholen vallen hieronder.
 • Tropiqua is niet verplicht om dagen en/of abonnementsgeld te restitueren in het geval er gepland of incidenteel onderhoud verricht moet worden aan het wedstrijdbad en/of het subtropische bad. Dit onderhoud is noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de veiligheid in het bad voor alle bezoekers. U kunt tijdens het onderhoud van het wedstrijdbad uiteraard wel gebruik maken van het subtropische bad, of andersom.
 • Tijdens alle schoolvakanties van regio Noord (met uitzondering van de zomervakantie) vervalt het banenzwemmen van 12.00-13.00 uur. U kunt tijdens deze vakanties gebruik maken van alle reguliere tijden voor het banenzwemmen en van maandag tot en met vrijdag een extra uur banenzwemmen tussen 10.00-11.00 uur.
 • Uw abonnement dient nadat dit verlopen is opgewaardeerd te worden aan de kassa, alvorens u weer gebruik kunt maken van de faciliteiten van Tropiqua.
 • De huisregels van Tropiqua zijn van toepassing op abonnementhouders van Tropiqua. U kunt deze huisregels terug vinden op de website of in de accommodatie.

U als abonnementhouder kunt gebruik maken van bovenstaande zaken op vertoon/ scannen van uw pas. U kunt deze pas niet door andere mensen laten gebruiken. Het abonnement is voor anderen dan uzelf geen geldig entreebewijs.