Huis en gedragsregels

Huis- en gedragsregels Tropiqua (NL)

 • U dient zich te houden aan de onderstaande gedrags- en veiligheidsregels.
 • Wees een ander nooit tot last.
 • Aanwijzingen van het personeel moeten worden opgevolgd.
 • Niet meer dan 1 persoon in een badhokje.
 • Gewenste en/of ongewenste seksuele intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Uitsluitend strandballen toegestaan.
 • Baby’s moeten zwemkleding of zwemluiers dragen.
 • De receptie kan u toestemming verlenen om gekleed de zwemzaal te betreden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Alleen zwemmen in “gepaste”zwemkleding.
 • Het maken van foto’s en filmopnames is niet toegestaan.
 • Niet duiken in het subtropische bad en in het ondiepe gedeelte van het wedstrijdbad.
 • Niet van de bruggetjes springen.
 • Veiligheidregels glijbaan in acht nemen.

Wij wensen u een prettig verblijf in zwembad Tropiqua.

Haus und Verhaltensregeln Tropiqua (DE)

 • Sie müssen mit dem folgenden Verhalten und Sicherheit einhalten.
 • Nie eine andere Belastung sein.
 • Anweisungen des Personals műssen befolgt werden.
 • Nicht mehr dann 1 Person pro Umkleidekabine.
 • Gewűnschte und ungewűnschte sexuelle intimitäten sind nicht erlaubt.
 • Nur Strandbälle erlaubt.
 • Baby’s műssen Schwimmkleidung tragen.
 • Die Rezeption kann autorisieren gekleidet die Schwimmhalle zu betreten.
 • Verbale und/oder korperliche Gewalt wird nicht toleriert.
 • Nur schwimmen im “richtigen” Badeanzug.
 • Machen Bilder und Filmaufnahmen nicht erlaubt ist.
 • Tauchen Sie nicht im subtropischen Bad im seichten Ende des Wettbewerbs Pool.
 • Springen Sie nicht aus Brücken.
 • Sicherheitsregels der Wasserrutsche beachten.

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.