Protocol banenzwemmen

Zwemmen kunnen we tijdens de coronacrisis alleen mogelijk maken als we ons samen aan de richtlijnen houden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen is aangepast op 14 oktober 2020. We vragen je om, voor het bezoeken van het zwembad de richtlijnen goed door te lezen.

Hieronder lees je de algemene regels van het RIVM en de regels die specifiek voor het banenzwemmen gelden.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM)

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot  18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes [1];
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Veiligheid en hygiëneregels voor zwemmers

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot  18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Douches zijn niet beschikbaar;
 • Desinfecteer  voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen bij de ingang;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Werkwijze banenzwemmen bij Tropiqua

 • Je reserveert vooraf het tijdsblok die je wilt zwemmen via deze link;
 • Kom maximaal 10 minuten voor de gereserveerde tijd in het zwembad;
 • Je kunt gebruik maken van de hoofdingang van het zwembad;
 • Meld je bij de kassa;
 • Volg de aangegeven route;
 • Kleed je uit in één van de beschikbare kleedhokjes;
 • Er kan gebruik gemaakt worden van de lockers;
 • Loop de aangewezen route naar het wedstrijdbad;
 • Volg de aanwijzingen bij het bad;
 • Het banenzwemmen gebeurt als volgt: de ene baan heen, de andere terug;
 • Er zijn verschillende banen voor de diverse zwemniveaus;
 • Tijdens de activiteit zelf is geen afstandsbeperking van kracht;
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen;
 • Per 45 minuten kunnen er maximaal 30 zwemmers in het wedstrijdbad;
 • In het voor jou gereserveerde uur kun je maximaal 45 minuten zwemmen;
 • Een kwartier voor afloop van het tijdsblok ga je uit het bad om je om te kleden;
 • Loop de aangewezen route naar de kleedhokjes;
 • Douches zijn niet beschikbaar;
 • Kleed je aan in één van de beschikbare kleedhokjes;
 • Verlaat zo snel mogelijk hierna de accommodatie via de aangegeven route.
[1] Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

Looproutes

Alle bezoekers moeten gebruikmaken van de aangegeven looproutes. Loop rustig en houd 1.5 meter afstand van elkaar.

 • Naar binnen: volg de groene pijlen
 • Naar buiten: volg de rode pijlen