Protocol huurders

Zwemmen kunnen we tijdens de coronacrisis alleen mogelijk maken als we ons samen aan de richtlijnen houden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen is aangepast op 1 december 2020. We vragen je om, voor het bezoeken van het zwembad de richtlijnen goed door te lezen.

Hieronder lees je de algemene regels van het RIVM en de regels die specifiek voor de huurders gelden.

 Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot  18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes[1];
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Veiligheid en hygiëneregels voor zwemmers

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot  18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Douche thuis voor en na het zwemmen;
 • Desinfecteer  voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen bij de ingang;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Werkwijze huurders van Tropiqua

 • Huurders stellen hun eigen protocol op, op basis van het protocol ‘Verantwoord Zwemmen’ en leveren deze per mail aan bij Gerry Hoving, bedrijfsleider a.i. van zwembad Tropiqua (gerry.hoving@dekompanjie.nl );
 • Na akkoord kan de vereniging gebruik maken van het zwembad;
 • Vooraf melden aan Marian Slim (marian.slim@dekompanjie.nl) wanneer er wel en niet gebruik gemaakt wordt van het zwembad op de voor jullie gereserveerde tijden;
 • Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders;
 • Je kunt gebruik maken van de hoofdingang van het zwembad;
 • Meld je bij de kassa;
 • Volg de aangegeven route;
 • Volwassen kleden zich  uit in één van de beschikbare kleedhokjes;
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen gebruik maken van de gezamenlijke kleedruimtes;
 • Loop de aangewezen route naar het wedstrijdbad.
 • Volg de aanwijzingen bij het bad;
 • Tijdens de activiteit zelf is geen afstandsbeperking van kracht;
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen;
 • Loop de aangewezen route naar de kleedruimtes.
 • Douches zijn niet beschikbaar;
 • Kleed je aan in één van de beschikbare kleedhokjes of kleedkamers;
 • Verlaat zo snel mogelijk hierna de accommodatie via de aangegeven route.
 • De watermeting gebeurt zoals gebruikelijk. De waardes mogen de gebruikelijke normen, zoals vastgelegd in de BHVBZ, niet overschrijden.

[1] Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

Looproutes

Alle bezoekers moeten gebruikmaken van de aangegeven looproutes. Loop rustig en houd 1.5 meter afstand van elkaar.

 • Naar binnen: volg de groene pijlen
 • Naar buiten: volg de rode pijlen