Protocol recreatief zwemmen

Zwemmen kunnen we tijdens de coronacrisis alleen mogelijk maken als we ons samen aan de richtlijnen houden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen is aangepast op 1 december 2020. We vragen je om, voor het bezoeken van het zwembad de richtlijnen goed door te lezen.

Hieronder lees je de algemene regels van het RIVM en de regels die specifiek voor recreatief zwemmen gelden.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot  18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes[1];
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Veiligheid en hygiëneregels voor recreatieve zwemmers

 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Douche zoveel mogelijk thuis voor en na het zwemmen;
 • Desinfecteer  voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen bij de ingang;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Richtlijnen recreatief zwemmen bij Tropiqua

 • Je reserveert vooraf het tijdsblok waarop je wilt komen zwemmen. Reserveren kan alleen online via: tropiqua.nl
 • Kom maximaal 5 minuten voor de gereserveerde tijd in het zwembad;
 • Maak bij binnenkomst gebruik  van de hoofdingang van het zwembad.
 • In onze accommodatie is, per 1 december 2020 voor iedereen van 13 jaar of ouder , het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht;
 • Meld je bij de kassa, en heb alvast je code bij de hand
 • Volg de aangegeven route naar binnen, volg de groene pijlen;
 • Kleed je uit in één van de beschikbare kleedhokjes;
 • Er kan gebruik gemaakt worden van de lockers;
 • Waardevolle spullen kunnen ook opgeborgen worden in de kleine kluisjes bij de douches ;
 • Loop via de aangegeven route naar het zwembad, volg de groenen pijlen. Hierbij is het dragen van een niet medisch mondkapje niet verplicht.
 • Ouders of begeleiders die met toestemming gekleed op de zwemzaal aanwezig zijn,  zijn verplicht om een niet medisch mondmasker te dragen.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot  18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet;
 • In het voor jou gereserveerde tijdsblok kun je een beperkte tijd  zwemmen. De tijdsduur is afhankelijk van de gekozen dag en/of dagdeel. Een kwartier voor afloop van het tijdsblok ga je uit het bad om je om te kleden.
 • Volg bij het verlaten van het zwembad de rode pijlen richting de kleedhokjes.  Hierbij is het dragen van een niet medisch mondkapje niet verplicht.
 • De douches zijn niet beschikbaar;
 • Kleed je aan in één van de beschikbare kleedhokjes;

Verlaat na het zwembadbezoek zo snel mogelijk de accommodatie via de aangegeven route. Hierbij is het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht.

[1] Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

Looproutes

Alle bezoekers moeten gebruikmaken van de aangegeven looproutes. Loop rustig en houd 1.5 meter afstand van elkaar.

 • Naar binnen: volg de groene pijlen
 • Naar buiten: volg de rode pijlen