Zwemlesregeling via stichting Leergeld

Stichting leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen de financiële ondersteuning die vanuit stichting Leergeld geboden wordt.

Voorwaarden voor deelname zwemlesregeling via stichting Leergeld

Je kunt in aanmerking komen voor een vergoeding voor zwemles vanuit Leergeld als je niet meer dan 130% van het wettelijk minimumloon verdient. Dat komt neer op maximaal € 1.500,00 per maand.

Denk je dat je in aanmerking voor de Leergeld zwemlesregeling?  Dan kunt je contact opnemen met stichting Leergeld, die voert dan samen met jou de benodigde inkomstentoets uit. Als via de inkomenstoets vastgesteld is dat je aan de eerder benoemde inkomensvoorwaarde voldoet, dan worden alle kosten voor het behalen van een A en B-zwemdiploma vergoed.

Indien je niet genoeg kunt krijgen van zwemles en je wilt graag je C-diploma halen, dan kun je dit gewoon aanvragen bij stichting Leergeld en dan worden ook de kosten van het C-diploma vergoed.

Maak een afspraak voor de inkomenstoets 

Kijk voor meer informatie of om een afspraak te maken voor de benodigde inkomenstoets op www.leergeld.nl of stuur een mail naar veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl

Zwemlesregeling via gemeente Veendam

Om kinderen nog meer gelijke kansen te geven heeft de gemeente Veendam een eigen zwemles regeling ingevoerd ter voorkoming van de zogenoemde armoedeval. Om dit te bereiken vergoedt de gemeente Veendam het ABC-zwemlespakket ook voor inkomens van 130% tot 150% van het wettelijk minimumloon.

Voorwaarden zwemlesregeling gemeente Veendam

De regeling houdt dus specifiek in dat als jouw netto (gezins-) inkomen tussen de € 1.500 en € 2.020 per maand valt en je woonachtig bent in de gemeente Veendam, je in aanmerking komt voor deze regeling. Ook voor deelname aan deze regeling kun je contact opnemen met stichting Leergeld. Zij voeren net als voor de reguliere zwemlesregeling dan een inkomenstoets met je uit. Als via de inkomenstoets vastgesteld wordt dat je aan de eerder benoemde inkomensvoorwaarde voldoet voor de zwemlesregeling van de gemeente Veendam, dan worden alle kosten voor het behalen van een het A-, B-, en C-zwemdiploma vergoed.

Maak een afspraak voor de inkomenstoets

Kijk voor meer informatie of om een afspraak te maken voor de benodigde inkomenstoets op www.leergeld.nl of stuur een mail naar veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl